FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

लालबन्दी नगरपालिका जन-प्रतिनिधिहरुको विवरण

नगर कार्यपालिका


Maan bahadur Khadkaमान बहादुर खडका

नगर प्रमुख

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३००

Shanti kumari Lamaशान्ति कुमारी लामा

उप-प्रमुख

सम्पर्क नं: ९८५४०३९२९९

सदस्यहरु


pancha lal shanbowपञ्चलाल स्याङवो

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०१

pancha lal shanbowकिरण पासवान

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०२

pancha lal shanbowराम नारायण चौधरी

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०३

pancha lal shanbowसोमनाथ बराल

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०४

pancha lal shanbowमोहनहरी भण्डारी

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०५

pancha lal shanbowउज्वल कुमार कार्की

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०६

pancha lal shanbowसुरेन्द्र कुमार न्यौपाने

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०७

pancha lal shanbowराजन कुमार श्रेष्ठ

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०८

pancha lal shanbowगोपाल प्रसाद घिमिरे

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३०९

pancha lal shanbowटोप बहादुर श्रेष्ठ

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१०

pancha lal shanbowदिपक कुमार लामा

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३११

pancha lal shanbowदुर्गा बहादुर आले

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१२

pancha lal shanbowशिव कृष्ण बैद्य

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१३

pancha lal shanbowसुवाई सिंह व्लोन

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१४

pancha lal shanbowगोरख बहादुर बल

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१५

pancha lal shanbowगणेश बहादुर थापा

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१६

pancha lal shanbowनवराज अधिकारी

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१७

दलित तथा अल्पस‍ङ्ख्यक सदस्यहरु


ishkilal paswanईश्किलाल पासवान

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१८

tasbir bahadur bhujelतसविर बहादुर भुजेल

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३१९

sarita thamiसरिता थामी

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३२०

महिला सदस्यहरु


rohidi kumari dahalरोहिणी कुमारी दहाल

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३२१

ambika kumari paudelअम्बिका कुमारी पौडेल

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३२२

ram kali kaminiराम कलि कमिनी

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३२३

ganga maya khadkaगंगा माया खडका

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं: ९८५४०३९३२४

sarita maya ghisingसिता माया घिसिङ्ग

नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नं:९८५४०३९३२५