FAQs Complain Problems

रोजगारकार्यक्रमका सूचनाहरु

विषय डाउनलाेड
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ PDF icon 1596005520-प्रा.स..pdf
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon sarlahidainik2077418_Page_4.pdf
COVID-19 - लालबन्दी नगरपालिकाको संक्षिप्त विवरण PDF icon 9091528927131960322370572779786624488177664o.pdf
लालबन्दी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ PDF icon cash_for_work_mannual.pdf
बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन पठाइदिने सम्बन्धमा । PDF icon suchh.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना PDF icon सूचना.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ PDF icon rojgar_ain (1).pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने वारे सूचना । PDF icon ammended_anusuchi (1).pdf